profil

Életrajz

Iskolai végzettsége:

 • 1979: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán: magyar nyel és irodalom – történelem szakos középiskolai tanár
 • 1999: szakvizsgával egyenértékű végzettség: BME Gazdaság és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető szak.
 • 1978 óta folyamatosan publikál országos jelentőségű és határon túli magyar irodalmi folyóiratokban verseket, tanulmányokat, esszéket.

Önálló kötetei:

 • Az Egy (versek), Magvető Könyvkiadó, 1986
 • Látó (versek), Orpheusz Könyvkiadó, 1991
 • „Csak a napnyugtát níztük” (dokumentumkönyv), Csokonai Könyvkiadó, 1991
 • Tíz körömmel (szociográfia), Széphalom Könyvműhely, 1994
 • Fehér, Orpheusz Könyvkiadó, 1998
 • Kettőztető, Antológia Kiadó, 2001
 • Másolhatatlan, Ister Kiadó, 2005
 • Túl a rákbarakkon. Angelika naplójából, Magyar Napló Kiadó, 2008
 • Sánta Kata, Magyar Napló, 2011
 • Kötés, Orpheusz Kiadó, 2013
 • Kísért a lehetetlen (esszék, tanulmányok), Orpheusz Kiadó, 2014
 • Ahogy ő néz, ahogy ő lát. Válogatott és új versek, Magyar Napló Kiadó, 2015
 • Hószín átfut, sár fennakad, Orpheusz Kiadó, 2018
 • A szülőföld kiterjesztése, Forrás Kiadó, 2019

Szereplése antológiákban:

 • Homokfúvás, Kecskemét, 1986
 • Költői jelenlét, Magvető Könyvkiadó, 1986
 • Versmondók könyve, szerk.: Dobozi Eszter, Budapest, 1984
 • Egyetlen verseink, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997
 • Homokhaza, Kecskemét, 1998
 • Imakönyv Magyarországért, Magyarországért, Édes Hazánkért Kiadó, 2003
 • Az év versei, Magyar Napló Kiadó, 2005-2013.
 • Rések az időn. Versek Ég és Föld között, Ráció Kiadó, 2009
 • Körbejárt ország. Szociográfiai írások a magyarság helyzetéről, Éghajlat Könyvkiadó, 2011: Leletmentés.
 • Szabadság, szerelem. Versek Bács-Kiskun megyéből, Antológia Kiadó, 2011
 • „…mint egy mély folyóban… Széphalom Könyvműhely, 2012
 • „…minden mindenre vágyik…” Magyar Napló, 2013
 • Ódaroncs. Balatonfüred, Debrecen, Kecskemét, Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek, 2013
 • Költői Budapest, Budapest költői. Mai magyar költők versei Budapestről, Antológia Kiadó, 2013
 • Kortársalgó. Beszélgetések 21. századi magyar költőkkel, Hét Krajcár Kiadó, 2013
 • Sokunk karácsonya, Napkút Kiadó, 2015
 • Az év versei, Magyar Napló Kiadó, 2005-2018
 • A századelő költészete, Magyar napló Kiadó, 2018
 • Az év versei, Magyar Napló, 2005--2020.

Előadásai, beszédei:

 • 1992: Márai Sándorról határon túli magyartanárok számára a kolozsvári Bábes-Bolyai Egyetem magyar tanszékén szervezett nyári kurzuson,
 • 1997: a tanítóképző nyári egyetemén: pedagógia és alkotás témakörében,
 • 1998: mentálhigiéniai konferencián: Lelki gondozás és irodalmi, művészeti nevelés címmel
 • 2003: A releváns tudás a XXI. században című konferencián, Mire való az úgynevezett klasszikus műveltség? In.: A releváns tudás tartalma a XXI. században és a közoktatás lépéshátránya, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete kiadványa, 2003
 • 2005: József Attila tanításának tapasztalatairól az írók tokaji tanácskozásán, ugyanezzel az előadással szerepelt az Eszterházy Károly Főiskola és gyakorló iskolája által szervezett emlékülésen, Egerben,
 • 2006: Az irodalomtanítás problémáiról − az írók tokaji tanácskozásán,
 • 2007: Kodály Zoltán nyelvészeti írásai címmel a Magyar Nyelv Hete országos megnyitóján,
 • 2009: A Kodály-módszerről, az ének-zenei iskoláról a Hungaricumok a Parlamentben című rendezvényen
 • 2011: Kecskemét, Városháza: magyar nyelv hete alkalmából Kodály Zoltán nyelvészeti munkáiról,
 • 2012: Budapest: a Magyar Írószövetség konferenciáján Illyés Gyuláról az alkotó születésének 110. évfordulója alkalmából, Emlékbeszéd Kodály Zoltán születésnapja alkalmából (Kecskemét)
 • 2013: Kecskemét főterén: emlékbeszéd a kommunista diktatúra áldozatairól
 • 2014: A diákok Radnóti-képe egy művészeti középiskolában – A Magyar Írószövetség holokausztról szóló konferenciáján
 • 2014: A holokauszt Mezey András költészetében – A Magyar Írószövetség holokausztról szóló konferenciáján
 • 2014: Madách Imre életművének fogadtatása, utóélete ‒ Varsói Egyetem, Madách szimpózium,
 • 2017: Egy szociográfia háttértörténete és utóélete – Tokaji Írótábor.

Esszék, tanulmányok:

 • Honalapítók és befogadottak, Olvasó nép, 1984-85
 • A játék Szilágyi Domokos költészetében, Forrás, 1985/10
 • Spirális pályán. Lászlóffy Aladár költészetéről, Forrás, 1986
 • „Rejtőzhetsz már tőlem, Istenem”. Istenélmény a mai magyar irodalomban, Nyelvünk és kultúránk, 1987
 • Költők a nyelvről, Nyelvünk és kultúránk, 1988
 • Magyar nők szovjet lágerekben, Hitel, 1989/18,19
 • Tiszaladányiak szovjet lágerekben, Napjaink, 1989/12, 1990/1
 • Az egyenjogúság ára, Kapu, 1990
 • „Jövő időben ragozott igék,/ ti tettek hátizsákjai”. Az idő problémája Szőcs Géza költészetében, Jászkunság, 1991/2-3
 • Játék – alkotás – megismerés a nyelvtanórán, Drámapedagógiai Magazin, 1991/1
 • Kezdet és vég. Tűnődések Márai Sándor Emlékezéseit olvasva, Holnap, 1992/2
 • A magyaróra mint kommunikációs helyzetek, akciók sorozata, Művelődésügyünk, 1992
 • Alkotó energiák felszabadítása a kommunikáció sajátos helyzetében, a Kecskeméti Tanítóképző kiadványa, 1998
 • Kommunikáció és iskolavezetés, Iskolakultúra, 2000/9
 • „A szem örömei” – vagy a szem csapdái. Orosz István grafikáiról, Forrás, 2002/2
 • „…a világ is megvonja magát tőled” (Motivikus ismétlődések Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében), Forrás, 2003/5
 • Vasárnapi írók, dekonstruktív epigonok, Forrás, 2003/9
 • Mire való az úgynevezett klasszikus műveltség? In.: A releváns tudás tartalma a XXI. században és a közoktatás lépéshátránya, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete kiadványa, 2003
 • Kísérlet a vég elhalasztására (Irodalomolvasás és kreatív írás a magyarórán), Iskolakultúra, 2003/4
 • Sorsok és tájak, Magyar Napló, 2004/7
 • Szócikkek a Hiány-lexikonban, Forrás, 2004/7-8.
 • Szócikkek a Fölösleg-lexikonban, Forrás, 2005/7-8.
 • Az érettségizett diákok József Attila-képe egy művészeti középiskolában, Magyartanítás, 2006/2
 • Meddig kísérnek meséink? Forrás, 2006/7-8.
 • Kodály Zoltán tanulmányainak stílusáról, Forrás, 2007/12.
 • Kodály Zoltán nyelvészeti munkái, Magyar Nyelvőr, 2007/5
 • Forrás és emlékezet. Mehmed Uzun A végzet kútja című regényéről, Lyukasóra, 2012/5
 • Határok határán, Hitel Magyarország földje és népe c. száma, 2013/2
 • A lehetetlen megkísértése (Weöres Sándor: Én, a határtalan szellem…), Forrás, 2014/7-8.
 • Egy dokumentumkönyv háttértörténetéből, Magyar Napló Irodalmi Magazin című melléklete a GULÁG-ról, 2016/2
 • Málenkij robot, Lyukasóra, 2017/7
 • Irodalommal a nemzeti összetartozásért, Búvópatak, 2017/9
 • „A természet zenévé szerveződik” (A bartóki modell és Szilágyi Domokos Bartók Béláról szóló verskompozíciója), Forrás, 2017/9

Díjai, elismerései:

 • 1989: Bács-Kiskun megye művészeti díja
 • 1992: Pilinszky János-díj
 • 1995: Év könyve
 • 2000: Kölcsey-díj
 • 2004: Arany János díj
 • 2005: „Kecskemét Városért Oktatási Díj”
 • 2005: Főtanácsosi cím
 • 2008: Príma Díj
 • 2010: József Attila díj
 • 2012: Kodály Zoltán díj
 • 2012: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
 • 2016: Bács-Kiskun megyéért díj
 • 2016: a Magyar Művészeti Akadémia Illyés Gyula-díja
 • 2018-ban Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült.
 • Halála után, 2019 novemberében a Magyar Írószövetség kinevezte örökös tagjának.

2019. október 9-én meghalt.

Harmas.hu - Weboldal készítés, webáruház, webdesign, webshop, domain és mail-szolgáltatás, hosting, tárhely, honlap, informatika